Prosjekter

En veldig stor 3d-printer i tråder

 

Vi har utviklet en 3d-printer som henger i tråder fra tak og vegger istedet for å ha en fast egen ramme. Vi kaller den Clerck.

 

Den lar oss printe mye større enn alle andre, veldig billig. Den ble utviklet med tanke på utskrifter av landskapsmodeller, men kan brukes til vaser, skulpturer, mindre møbler og lignende.

 

Denne har selvfølgelig ikke samme presisjon som en ramme-basert printer, og den er noe vanskelig å bruke.

 

Se video av 1 meter høy utskrift her.

En software-løsning for kurs

 

Dette prosjektet ble startet fordi software-konfigurasjon gjorde byggekurs-deltagere frustrerte.

 

Løsningen ble å pakke inn ferdig konfigurert 3d-printer software i et live operativsystem som kan kjøres på deltagernes laptops. Torbjørn skrev sin mastergrad-rapport om dette prosjektet våren 2016. Rapporten finnes tilgjengelig her, presentasjonen finner du her.

Anskaffelse av harpiks-printer

 

Da Umeå Universitet skulle gå til anskaffelse av en harpiks (eng. resin)-printer høsten 2015 kontaktet de Torbjørn for å gjøre markedsundersøkelse og sette opp sikkerhetsrutiner.

 

Markedet var umodent, så 12 ulike modeller og produsenter ble undersøkt for å unnvike å kjøpe katta i sekken. Innkjøpet ble anbefalt utsatt 6 måneder og budsjettet på 2-3 års sikt ble anslått til 100 000 SEK. Siden maskinen skulle brukes i undervisning ble omfattende (svenske) sikkerhetskrav- og rutiner gjort rede for. Rapporten kan lastes ned her.

 

Landskapsmodeller

 

Larvik Kommune kontaktet oss i 2014 da de skulle planlegge arealutnyttelse i områdene Martineåsen og Tenvik.

 

Martineåsen ble skrevet ut i målestokk 1:2000. Utskriften er 100 cm lang, 60 cm bred og noen få cm tykk. Modellen er generert utfra kommunens kart-data, og tok 180 timer å skrive ut. Se avisartikler her og her.

 

Tenvik ble skrevet ut i målestokk 1:1000 med hus og veier modellert over høydekurver fra kart-data. Utskriften er 80 cm lang og 60 cm bred. Den tok 144 timer å skrive ut.

KONTAKT

 

Ludvigsen 3d-printing AS

Østbyveien 162

3280 Tjodalyng

 

post@ludvigsen3dprinting.com

 

+47 90694921

© Copyright 2015, 2016 Ludvigsen 3d-priting AS.

This web page is licenced under a CC BY-ND 3.0 licence.